Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Biorąc pod uwagę regulacje w zakresie ochrony danych osobowych, a przede wszystkim treść art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE, informujemy Użytkowników o przetwarzaniu ich danych osobowych i zasadach na jakich to się odbywa. 

 

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów w związku z korzystaniem przez nich z usług Sprzedającego poprzez Sklep.

2. Terminy użyte w Regulaminie pozostają w tym samym znaczeniu jak w niniejszej Polityce Prywatności.

3. Sprzedający dokłada wszelkich starań celem zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych przez Klientów podczas korzystania ze Sklepu i dokonywania zakupów w ramach Sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

 

§2. Administrator Danych Osobowych

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest  firma Ohoo Style Agata Gotowicka wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, zarejestrowana w Warszawie 02-786 przy ul. Jastrzębowskiego 24/93; NIP 952 177 07 80; REGON 017484482; adres poczty elektronicznej sklep@ohoo.pl - zwana dalej Administratorem i będąca jednocześnie Sprzedawcą.

2. Administrator zobowiązany jest przez przepisy prawa do zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a. zawarcia umowy kupna – sprzedaży za pośrednictwem portalu www.ohoo.pl; 

b. kontaktowania się z Klientem w sprawach dotyczących zamówień;

c. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń;

d. działań marketingowych – marketing własnych produktów i usług ;

e. wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną, czyli subskrypcji newslettera -  wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika;

f. celów statystycznych, prowadzenia raportów oglądalności i sprzedażowych sklepu ohoo.pl, zapamiętywania zawartości koszyka oraz preferencji wyświetlania strony

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usług, chyba że przepisy prawa dopuszczają dłuższy okres przetwarzania danych – wówczas w maksymalnie prawnie dopuszczalnym okresie;

5. Administrator informuje, iż każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Administrator informuje ponadto, że każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

§3. Inne postanowienia

1. Przeglądanie zawartości Sklepu nie wymaga podawania przez Klienta Danych Osobowych.

2. Składanie Zamówień wiąże się z koniecznością podania przez Klienta Danych Osobowych.

3. Zamówienie usługi newsletter wymaga podania adresu email.

4. Niepodanie przez Klienta Danych Osobowych nie pozwoli na złożenie Zamówienia.

 

§4. Zakres przetwarzania Danych Osobowych

1. Administrator poprosi Klienta o podanie następujących Danych Osobowych które to Klient powinien podać w celu złożenia Zamówienia:

  1. nazwisko i imię lub nazwa firmy/instytucji  – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;,
  2. adres zamieszkania (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
  3. adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
  4. adres poczty elektronicznej – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
  5. numer telefonu  – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).
  6. numer NIP w przypadku firmy/instytucji – niezbędny do wystawienia dowodu sprzedaży.

 

oraz ewentualnie dodatkowe informacje, jakie chce podać Klient.

2. W celu realizacji Umowy sprzedaży Sprzedawca może udostępniać zebrane od Klientów dane do podmiotów pośredniczących w transakcjach płatniczych, dostawców, firmom przewozowym dla których dane te są niezbędne do realizacji płatności czy dostarczenia przesyłki. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

3. Administrator gromadzi też dane dotyczące: adresu IP używanego przez Klienta, lokalizację, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny, rozdzielczość ekranu, zainstalowane rozszerzenia – w celach statystycznych oraz do sprawniejszego rozwiązywania zgłaszanych problemów, a także odwiedzane przez Klienta strony w Sklepie, ilość spędzanego na każdej z nich czasu – w celach statystycznych;

4. Administrator przetwarza Dane Osobowe w celu świadczenia i realizacji Umowy sprzedaży, w celu marketingu swoich usług i produktów w przypadku wyrażenia na to zgody przez Klienta oraz innych prawnie usprawiedliwionych celach.

 

§5. Podstawa przetwarzania Danych Osobowych

1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Klienta oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami Umowy sprzedaży.

2. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania zakupu w ramach Sklepu.

 

§6. Informacje handlowe

1. Administrator może przesyłać Klientom, w tym na podane przez nich adresy e-mail, informacje handlowe na temat produktów i usług Administratora oraz innych produktów i usług, pod warunkiem, że Klient wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Klient może w każdej chwili odwołać zgodę. 

2. Administrator może przetwarzać Dane Osobowe w celu ulepszenia usług, a także w celu dostosowania wyświetlanych w Sklepie reklam, materiałów lub rekomendacji do preferencji lub zainteresowań Klienta, pod warunkiem, że Klient wyraził na to zgodę.

 

§7. Wykorzystanie plików Cookies - tzw. „ciasteczek”

1. „Ciasteczka” to pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na dysku komputera, tablecie lub smartphonie Klienta, w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania Klienta bądź zapamiętywania historii działań podejmowanych przez Klienta.

2. „Ciasteczka” są wykorzystywane w celu identyfikowania Klienta i poprawnego przypisywania mu danych historycznych, zebranych podczas poprzednich wizyt w Sklepie Administratora. 

3. Klient może nie wyrazić zgody na umieszczanie na jego komputerze „Ciasteczek“ m.in. za pomocą ustawień przeglądarki.

4. W sekcji Pomocy większości przeglądarek można znaleźć instrukcje jak wyłączyć zapisywanie przez przeglądarkę „Ciasteczek”.

5. Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę.

 

§8. Bezpieczeństwo

1. Połączenia związane z wypełnianiem formularzy odbywają się za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

 

§9. Przekazywanie i Udostępnianie Danych Osobowych

1. Administrator może przekazać lub udostępnić Dane Osobowe osobom trzecim w przypadku gdy: 

a) Klient wyrazi na to zgodę lub 

b) będzie to uzasadnione przepisami prawa lub 

c) będzie to niezbędne w celu świadczenia i realizacji Umowy sprzedaży. 

2. W powyższych przypadkach Dane Osobowe zostaną przekazane na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, chyba że przepisy prawa wyłączają taki obowiązek. Powierzenie przetwarzania Danych Osobowych w sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym zapewni ochronę Danych Osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych na poziomie co najmniej takim samym, jak zabezpieczenia stosowane przez Administratora.

 

§10. Prawa Klientów

1. Administrator zapewnia Klientowi możliwość usunięcia jego Danych Osobowych ze Zbioru Danych na jego żądanie, a także w innych przypadkach, na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

2. Administrator może odmówić usunięcia Danych Osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie Danych Osobowych jest niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Klienta.

3. Każdemu Klientowi przysługuje prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na jego temat Danych Osobowych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia danych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: sklep@ohoo.pl

 

§11. Postanowienia dodatkowe

1. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być zadane pod adresem: sklep@ohoo.pl